Så funkar det

Aktiebok i molnet är så mycket enklare än Excel och pärmar

Starta ett konto för gratis aktiebok online

  1. Uppge ditt personnummer och logga in med Bankid
  2. Uppge namn och epost adress för att skapa Reguity-konto
  3. Därefter är allt klart för att få en modern digital aktiebok gratis

Skapa en aktiebok online gratis

  1. Uppge organisationsnummer på det aktiebolag som skall få en gratis aktiebok
  2. Fördela aktierna till alla nuvarande aktieägare, inklusive datum när de köpte/fick aktierna
  3. Granska och slutför registrering. Klart! Du har nu din aktiebok i molnet

För din aktiebok i molnet hos MinAktiebok. Gratis naturligtvis!

När du har slutfört registreringen kan du sedan registrera alla kommande förändringar online, oavsett om det är ägarbyte, nyemission, fondemission, uppdelning eller någon annan förändring. Alla funktioner finns för att du skall kunna föra din aktiebok i molnet – mycket lättare och snabbare än Excel och pärmar.

En gratistjänst från Nordiska Värdepappersregistret

MinAktiebok.se ägs och drivs av Nordiska Värdepappersregistret (NVR). NVR är en operatör av värdepappersregistersystem för främst Nordiska kupongbolag, dvs aktiebolag som ej är avstämningsbolag och anslutna till ett centralt värdepappersregister. NVR ingår i Reguity Group AB (publ) med organisationsnummer är 556688-9316 och bolaget är registrerad både för F-skatt och i Momsregistret, samt är ett publikt aktiebolag med de kapitalkrav det föranleder. Verksamhetsbeskrivningen lyder:

Bolaget skall erbjuda tjänster för registrering av värdepappersinnehav, samt att därtill erbjuda rådgivning med avseende på överlåtelse av värdepapper, för i huvudsak nordiska aktiebolag och därmed förenlig verksamhet.”

Vad väntar du på? Det är gratis!